CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LỘ, Kho hàng: Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP.HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 088 674 6666 / 0964 106 662

ĐẦU COS ĐỒNG 1 LỖ

  • Mã sản phẩm: DAUCOS1LO
  • Giá: Liên hệ

 

ĐẦU COS ĐỒNG - 1 LỖ
STT TÊN HÀNG HÓA ĐÓNG GÓI
1 Đầu cos 1.5 100 cái/bao
2 Đầu cos 2.5 100 cái/bao
3 Đầu cos 4 100 cái/bao
4 Đầu cos 6 100 cái/bao
5 Đầu cos 10 100 cái/bao
6 Đầu cos 16 100 cái/bao
7 Đầu cos 25 100 cái/bao
8 Đầu cos 35 100 cái/bao
9 Đầu cos 50 50 cái/bao
10 Đầu cos 70 50 cái/bao
11 Đầu cos 95 25 cái/bao
12 Đầu cos 120 25 cái/bao
13 Đầu cos 150 20 cái/bao
14 Đầu cos 185 15 cái/bao
15 Đầu cos 240 15 cái/bao
16 Đầu cos 300 10 cái/bao
17 Đầu cos 400 8 cái/bao
18 Đầu cos 500 5 cái/bao
19 Đầu cos 630 4 cái/bao

 

SẢN PHẨM KHÁC