CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LỘ, Kho hàng: 2C Bãi Sậy, Phường 13, Quận 5, TP.HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 088 674 6666

CÁP THÉP CẨU HÀNG D22: ĐAN + BẤM CHÌ 2 ĐẦU

  • Mã sản phẩm: CAPHEPCAU22
  • Giá: Liên hệ
CÁP THÉP CẨU HÀNG D22
1 CÁP THÉP CẨU HÀNG D22 - 2M: ĐAN + BẤM CHÌ 2 ĐẦU
2 CÁP THÉP CẨU HÀNG D22 - 3M: ĐAN + BẤM CHÌ 2 ĐẦU
3 CÁP THÉP CẨU HÀNG D22 - 4M: ĐAN + BẤM CHÌ 2 ĐẦU
4 CÁP THÉP CẨU HÀNG D22 - 5M: ĐAN + BẤM CHÌ 2 ĐẦU
5 CÁP THÉP CẨU HÀNG D22 - 6M: ĐAN + BẤM CHÌ 2 ĐẦU
6 CÁP THÉP CẨU HÀNG D22 - 7M: ĐAN + BẤM CHÌ 2 ĐẦU
7 CÁP THÉP CẨU HÀNG D22 - 8M: ĐAN + BẤM CHÌ 2 ĐẦU
8 CÁP THÉP CẨU HÀNG D22 - 10M: ĐAN + BẤM CHÌ 2 ĐẦU
SẢN PHẨM KHÁC